Oetneudiging

Festkommietee Sitzung 2024

Gezette die koppe mit “vastelaovendverangeringe”, aope breve en discussies op sossjale media.
Sjteit noe ouch de vastelaovend onger drök ?
Zo ouch in Remunj, de sjtad van de sjtraotvastelaovend bie oetsjtek.
Gesjtechel euver waal of gein beer boete bie de kroeg, geine meziek boete op de terrasse,vastelaovesveerders betaald of onbetaald achter hegke etc.
Om neet weer verzeild te rake in de tied van beveurbeeld 1849 en 1856 ,“de maskerade aan benj gelag”, is het dus tied om oos sjtumme te laote heure en op te sjtaon taege inbreuk, van waem en waat dan ouch, op besjtaonde tradiesies en gebroeke.

Helemaol in de zin van het World Vastelaoves Forum, diej het veurige jaor al höbbe aangekondigd, op te komme veur de vastelaovend, vraoge veer

FESTINCTION REBELLION

daorom eur mitwirking en gevolg te wille gaeve aan oze oproop om deil te naeme aan de grote

 

DEMONMANIFESTATIE VAN

FRIDAYS VEUR VASTELAOVEND

Wanneer    : Donderdaag 8 fibberwarie 2024

Plaats       : Oos gebroekelike lokasie DE RÖTS aan de werf

Tied          : Veer verwachte uch vanaaf 20.00 oer Sjtart betoging om 21.11 oer

Kleijaasj   : Gael hesje (oet eure auto) en protesuutinge, mer laot eure tractor thoes

Diverse paradiesveugel oet het protescircuit höbbe häör mitwirking al toegezag en veer zólle nog lang blieve plekke.

Volges de eise van de AIVD zeen veer verplich om de deilnummers aan dees betoging te registrere en daorom verzeuke veer uch ouch om uch hiej óngeraan medein aan te melje.

Kómp geer neet laot os det ouch efkes wete (pos@festkommietee.nl), dan kinne veer mit eur plek eine angere leefhöbber bliej make, aangezeen veer maar ein bepaold aantal miense binnen kinne laote.

Ómdet veer van het Kremlin gein susidie ontvange vraoge veer uch, om de eventuele juridische persesköste te kinne betale, om ein kleine biedrage van 11 x 50 cent =
€ 5.50 per persoon euver te wille make op raekening NL05 ASNB 8831 7569 82 t.n.v. R. Denessen ónger vermeljing van Fridays Veur Vastelaovend

Veer haope det veer op eure sjteun moge raekene en toet dan.

Festinction Rebellion

Festkommietee

World Vastelaoves Forum

Fridays Veur Vastelaovend